što spěwamy

Wólbernosće spěwaja wosebje serbske spěwy z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy. Do repertoira pak słušeja tež pólske, ukrainske, ruske, morawske, čěske, słowakske, słowjeńske a bołharske pěsnički.

Někotre z pěsničkow, kotrež spěwamy

… • Anka, ty sy chórowata • Čehodla dźeš stajnje rejwać k tym • Ha widźu-li • Hanka, ty sy chorowata • Hdyž kokoška bych był • Hdźe su mi banty čerwjene • Hdźe su wostali • Hindrašk • Hišće njejsmoj zwěrowanaj • Hólcy młodźi • Hrodźiško, hrodźiško • Chłopoki • Chwalena budź fijałka • Ja mam krasnu zahrodku • Ja so ženić njebudu • Ja sym Serb • Jana z bahna • Kakwa moma • Katyržinka • Kóčka drěma • Korčmarka, ty dobra duša • Kurić trubku tobaka • Kusk falša do swěry rady naměša so • Lisom, lisom • Mój Budyšin • Moje dekle • Naša policija • Naša wjes je wosebita • Njedaloko Budyšinka • Njepij, Jano, njepij wodu • Pidmanula • Pod běłej brězyčku • Pójće wšitcy do čołma • Pola Chrósćic při puću • Poslešćo ma štyri róžki • Prawowka moja • Pridi, ty šuhajko • Přišła mi holčka • Prošerjo chcychu rady rejwać hići • Pust bjegut • Rapapapa • Rež, rež, rež • Rjana ta Liza • Rozprjahajte, chlopci, koni • Serbski cowboy • Słónco, słónco chcu ja měć • Słužyła Anka • Slepjanski medlej • Stjep, da stjep krugom • Šaparik • Što sy skućił, Pětrko • Štó to wěri • Šwórčo, bórčo • Tancuj, tancuj • Ten Hanzo, ten jo njemudry • Tučel, tučel • Umočil mňa diždik • W jednej ruce Hanku • W našej wjesce palešo so korčmička • Wólbernosće • Wšudźom swjedźenje su • Zady našej pjecy • …