Spěwny wječor z Přezpólnymi w Kukowje 2023

Pod Kulowom we holi

 1. Pod Kulowom we holi, najrjeńši wrjós tam mam.
  :,: Mje wutroba boli pak, zo mam šćipać jón sam! :,:
  :,: Hdy by tam ze mnu šła, za wrjosom hladała,
  to rjeńši by snadź kćěł, ja bych će lubo měł. :,:
 2. Pod Kulowom we holi kće strowa kimjelčka.
  :,: Mje wutroba boli pak, zo njejsy ze mnu šła! :,:
  :,: Hdy by tam ze mnu šła, za wrjosom hladała,
  to rjeńši by snadź kćěł, ja bych će lubo měł. :,:
 3. Pod Kulowom we holi stej’ wrjós zas wysoko.
  :,: Mje wutroba boli pak, zo maš nětk druheho. :,:
  :,: Sym wrjós wšón zešćipał, zo njeby powědał,
  kak lubo sym će měł, hdyž w holi wrjós je kćěł. :,:

Z dychom swjatoh Jana

 1. Z dychom swjatoh Jana kćeje lubozna,
  :,: połna róža rjana, róžow kralowna. :,:

Aj, ty róža najrjeńša, kaž ta moja holička.
Aj, ty róža najrjeńša za te naše holiča!

 1. Makojca so šěri połna z hordosću,
  :,: słabje pak so měri k twojom runjeću. :,:
 2. Nalika so puka z hłójčku šěrokej,
  :,: podarmo pak kuka, hač ći runja njej’. :,:
 3. Somotki drje móža pychu dawać sej,
  :,: ale kaž ty róža, nihdźe žana njej’. :,:
 4. Połna malwa pyta ze sotru ći być,
  :,: podarmo pak spyta tebje dosćahnyć. :,:

Lubka lilija

 1. Lubka lilija, rjenje zakćěwa.
 2. Hdyž će njewidźu, ćerpju zrudobu.
 3. Porno jandźelam tebje přirunam.
 4. Horjo zacpěwam, hdyž će wokošam.
 5. Što mi zemja chce, sym-li bjez tebje?
 6. Bórze wumrěć chcył, njebych tebje měł.

Pidmanula, pidwela

 1. Ty kazala w ponedilok
  pidem razom po barwynok.
  Ja pryjšoł, tebe nema,
  Pidmanula, pidwela.

refren:
Ty ž mene, ty ž mene pidmanula,
Ty ž mene, ty ž mene pidwela,
Ty ž mene, ty ž mene molodoho
Z uma-rozumu zwela.
Ja ž tebe, ja ž tebe pidmanula,
Ja ž tebe, ja ž tebe pidwela,
Ja ž tebe, ja ž tebe molodoho
Z uma-rozumu zwela.

 1. Ty kazala u wiwtorok
  Pociluješ raziw sorok
  Ja pryjšow, tebe nema,
  Pidmanula, pidwela.
 2. Ty kazala u seredu
  Pidem razom po čeredu
  Ja pryjšow, tebe nema,
  Pidmanula, pidwela.
 3. Ty kazala u četwer
  Pidem razom na koncert
  Ja pryjšow, tebe nema,
  Pidmanula, pidwela.

dalše ukrainske spěwy

Zapłać Bóh publikumej

Lubi hosćo našeho 22. jubileja,

po tutym puću chcemy so Wam – publikumej – z cyłej wutrobu podźakować za krasne dožiwjenje. Połna žurla, wjesołe wobliča, spěw tež z publikuma: To běchu za nas njezapomnite wokomiki. Postrow Přezpólnych bě wězo wosebita překwapjenka za nas. Hólcy: Zapłać Bóh!

Wjace wobrazow wo jubileju namakaće pod rubriku fota.

Poslednja kartka je fuk!

Wobdźěliło je so cyłkownje dokładnje 50 ludźi z předmjenami wot Z kaž Zdeněk (postrow do Čech!) hač do B kaž Beno a Błažij. Ani Andrej, ani Anka, ani Arcykumpl njeběchu pódla!
Našich swójbnych njejsmy sobu do kłobuka tykli: Sprěnja by jim tam nutřka přewusko było a zdruha smy jim sčasom kartku wobstarali. 😎 Zwostało bě 41 losow.
Běchmy so rozsudźili, zo losujemy po wólbernym modusu 1 ze 44. Tohodla smy tři prózdne lisćiki sobu do teje melony dali. Žane zdaće, što bychmy činili, jeli bychmy tajki zaportk ćahnyli … To pak so Bohu dźakowano njeje stało. Mamy tuž dobyćerku! Wona móže hižo raz te 2,22 € za kartku zeškrabać 😉 Mejlka je po puću do Wěteńcy!
Wulosowali smy wězo tež wulkeho dobyćerja slubjeneje maličkosće. Ta póńdźe do Wotrowa. Hdźe wona přizemi, to zhoniće jutře – runje tak kaž najwoblubowaniši spěw.
Wulki dźak Wam wšěm!

Wólbicard special: Nětko poslednju kartku dobyć!

Wšitke kartki su preč! Wšitke kartki? Ně, jenički lisćik so dale spjećuje … Widźi jenički wupuć: Njech los rozsudźi!

Tohodla wulosuje so jutře 22:00 hodź. na našej poslednjej próbje mjez wšitkimi wobdźělnikami naprašowanja za najwoblubowanišim spěwom Wólbernosćow nimo slubjeneje rědkeje maličkosće přidatnje naš poskitk »wólbicard special« (poslednja kartka za 2,22 €).*

*Dobyćer so z mejlku informuje.