Wólbicard special: Nětko poslednju kartku dobyć!

Wšitke kartki su preč! Wšitke kartki? Ně, jenički lisćik so dale spjećuje … Widźi jenički wupuć: Njech los rozsudźi!

Tohodla wulosuje so jutře 22:00 hodź. na našej poslednjej próbje mjez wšitkimi wobdźělnikami naprašowanja za najwoblubowanišim spěwom Wólbernosćow nimo slubjeneje rědkeje maličkosće přidatnje naš poskitk »wólbicard special« (poslednja kartka za 2,22 €).*

*Dobyćer so z mejlku informuje.

předchadźacy přinošk
přichodny přinošk