Poslednja kartka je fuk!

Wobdźěliło je so cyłkownje dokładnje 50 ludźi z předmjenami wot Z kaž Zdeněk (postrow do Čech!) hač do B kaž Beno a Błažij. Ani Andrej, ani Anka, ani Arcykumpl njeběchu pódla!
Našich swójbnych njejsmy sobu do kłobuka tykli: Sprěnja by jim tam nutřka přewusko było a zdruha smy jim sčasom kartku wobstarali. 😎 Zwostało bě 41 losow.
Běchmy so rozsudźili, zo losujemy po wólbernym modusu 1 ze 44. Tohodla smy tři prózdne lisćiki sobu do teje melony dali. Žane zdaće, što bychmy činili, jeli bychmy tajki zaportk ćahnyli … To pak so Bohu dźakowano njeje stało. Mamy tuž dobyćerku! Wona móže hižo raz te 2,22 € za kartku zeškrabać 😉 Mejlka je po puću do Wěteńcy!
Wulosowali smy wězo tež wulkeho dobyćerja slubjeneje maličkosće. Ta póńdźe do Wotrowa. Hdźe wona přizemi, to zhoniće jutře – runje tak kaž najwoblubowaniši spěw.
Wulki dźak Wam wšěm!

předchadźacy přinošk
přichodny přinošk